Badania ankietowe CAPI (z ang. computer assisted personal interview) to jedne z nowoczesnych form badania realizowane przez ankieterów notujących odpowiedzi respondentów w kwestionariuszach cyfrowych na komputerach. Charakter ankiet CAPI umożliwia zastosowanie rozbudowanych kwestionariuszy, zawierających rozliczne pytania warunkowych.