Badania ankietowe CATI (z ang. computer-assisted telephone interview) to badania realizowane w studio CATI przez profesjonalnych ankieterów w wywiadach telefonicznych z respondentami z całej Polski. Ze względu na charakterystykę wywiadu ankieta CATI zawiera do 15 pytań tematycznych oraz krótką metrykę do celów statystycznych.