Badania ankietowe CAWI (z ang. computer-assisted web interview) to badania realizowane drogą elektroniczną, polegającą na samodzielnym uzupełnieniu kwestionariusza online przez respondenta.