Badania ankietowe MOBI (z ang. mobile interview) to najnowocześniejsza forma badań. Badania te realizowane są przez ankieterów notujących odpowiedzi respondentów w kwestionariuszach cyfrowych na urządzeniach mobilnych (tablet/smartfon).