Badania ankietowe PAPI (z ang. paper-and-pen interview) to klasyczne badania realizowane przez wyspecjalizowanych ankieterów w wywiadach bezpośrednich z respondentami na kwestionariuszach papierowych. Ankiety PAPI, ze względu na charakterystykę mogą przyjmować formę obszernych kwestionariuszy, przydatnych zwłaszcza w specjalistycznych badaniach.